പുതിയ ലക്കം സംവാദം ഉടൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്

Cover Story

Editorial

ഈ ലക്കം സംവാദത്തിൽ

വിശുദ്ധ പാത

  • നീതിക്കുവേണ്ടി നില്‍ക്കുക!

    മ നുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ സ്വാസ്ഥ്യവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന വിഷയമാണ് നീതിനിര്‍വഹണം. നീതിനിഷേധം ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഭൂലോകത്തെ ഏകജീവവര്‍ഗമാണ് മനുഷ്യന്‍. മറ്റൊരു ജീവിക്കും നീതിനിഷേധം തിരിച്ചറിയാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതൊരു പ്രശ്‌നമായിതുടർന്ന്‌ വായിക്കുക

തിരുമൊഴി

  • വിശ്വാസി എന്ന അത്ഭുതം!

    അബൂ യഹ്‌യ(റ)യില്‍ നിന്ന് നിവേദനം, നബി(സ) പറഞ്ഞു: സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം അത്ഭുതം തന്നെ. അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവന് ഗുണമാകുന്നു. സത്യവിശ്വാസിക്കല്ലാതെ അതുണ്ടാവുകയില്ല. അവന് സന്തോഷം ബാധിച്ചാല്‍ അവന്‍

വായനക്കാരുടെ സംവാദം

Home