പുതിയ ലക്കം സംവാദം ഉടൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്

Cover Story

Editorial

  • ഹുദയ്ബിയയുടെ  പാഠങ്ങള്‍

    ഹുദയ്ബിയയുടെ പാഠങ്ങള്‍

    തീര്‍ച്ചയായും നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ വിജയം നല്‍കിയിരിക്കുന്നു.” ‘യഥാര്‍ത്ഥ വിജയം’ എന്ന് അര്‍ത്ഥം വരുന്ന ‘അല്‍ ഫത്ഹ്’ എന്ന ക്വുര്‍ആനിലെ നാല്‍പത്തിയൊമ്പതാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യവചനമാണിത്. പ്രത്യക്ഷവിജയം ആയി ക്വുര്‍ആന്‍തുടർന്ന് വാഴിക്കുക

ഈ ലക്കം സംവാദത്തിൽ

വിശുദ്ധ പാത

  • അഭിമാനം പവിത്രമാണ്

    ”സത്യവിശ്വാസികളേ, ഒരു അധര്‍മ്മകാരി വല്ല വാര്‍ത്തയും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നാല്‍ നിങ്ങളതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായി അന്വേഷിച്ചറിയണം. അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനതയ്ക്ക് നിങ്ങള്‍ ആപത്തുവരുത്തുകയും, എന്നിട്ട് ആതുടർന്ന്‌ വായിക്കുക

വായനക്കാരുടെ സംവാദം

Home