പുതിയ ലക്കം സംവാദം ഉടൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്

Cover Story

Editorial

 • മതം മൈത്രിയോ വിദ്വേഷമോ?

  മതം മൈത്രിയോ വിദ്വേഷമോ?

  ആദിമാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്നുണ്ടായ മനുഷ്യരെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്‌ലാം. ജന്മത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഉച്ഛനീചത്വങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാകുന്നത് ഈ സാഹോദര്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണെന്നും വിമലമായ വിശ്വാസവും വിശുദ്ധമായ ജീവിതവുമാണ് മനുഷ്യരെതുടർന്ന് വാഴിക്കുക

ഈ ലക്കം സംവാദത്തിൽ

വിശുദ്ധ പാത

 • മനഃശാന്തിയുടെ മാര്‍ഗം

  ”ശ്രദ്ധിക്കുക; അല്ലാഹുവെപ്പറ്റിയുള്ള ഓര്‍മ കൊണ്ടത്രെ മനസ്സുകള്‍ ശാന്തമായിത്തീരുന്നത്.” (13:28) മജീവവര്‍ഗങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും പുരോഗതി പ്രാപിച്ച ജീവവര്‍ഗമാണ് മനുഷ്യന്‍. ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും പുരോഗതിയില്‍ നിന്നും പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള അടങ്ങാത്ത പ്രവാഹമാണ്തുടർന്ന്‌ വായിക്കുക

വായനക്കാരുടെ സംവാദം

 • ഇന്‍ഡ്യന്‍ ദേശീയതയും മുസ്്‌ലിംകളും

  ഇസ്്‌ലാം ദേശീയതയെയും മതേതര ആധുനികതയെയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും മുസ്്‌ലിംകളെല്ലാം ദേശവിരുദ്ധരാണെന്നുമുള്ള നുണ പൊതുബോധത്തില്‍ ഇഴചേര്‍ക്കാനുള്ള കൊണ്ടുപിടിച്ച പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇസ്്‌ലാം ഭീതിയുടെ മൊത്ത വ്യാപാരികള്‍. ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ വാര്‍ത്തയുംതുടർന്ന്‌ വായിക്കുക

Home